Root Catalog / สินค้าอื่นๆ / G-001 GSD โสมเกาหลี ตังกุยจับ


  ดูภาพขนาดจริง
[ ย้อนกลับ ]
G-001
GSD โสมเกาหลี ตังกุยจับ

 

(จัดส่งเฉพาะในเขตจังหวัด พิษณุโลก เท่านั้น)

 
ราคา 420 บาท/ลัง
 

เครื่องดื่ม จี เอส ดี

ตรา โสมเกาหลีตังกุยจับ

ผลม โสมสกัด จากเกาหลี และน้ำผึ้ง

ย้อนกลับ