(Root) 2010223_43642.jpg

 

 

 หจก.จิตต์พานิช

 

780/10  ซอย27 (ซอยยิ่งพันธ์)

ถ.บรมไตรโลกนารถ2

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

โทร 055-218855  , 055-258607

 แฟกซ์ 055-219118

มือถือ 081-973-8877 

E-Mail: jitpanicht@gmail.com

 

**(จัดส่ง เฉพาะในเขตจังหวัด พิษณุโลก เท่านั้น)

 


ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
Verify Code:  Verify Code