Root Catalog / น้ำดื่ม ตราสิงห์
1
D-006
น้ำดื่ม สิงห์ ขนาด 0.33 ลิตร


1x12

(จัดส่งเฉพาะในเขตจังหวัด พิษณุโลก เท่านั้น)

 


ราคาแพ็คละ 53 บาท
D-001
น้ำดื่ม สิงห์ ชนิดเปลี่ยนขวด

1X24

*ค่ามัดจำขวดลังเปล่า ลังละ 200 บาท

(จัดส่งเฉพาะในเขตจังหวัด พิษณุโลก เท่านั้น)


ราคา 70 บาท/ลัง
D-002
น้ำดื่ม สิงห์ ขนาด 1.5 ลิตร

1X6

(จัดส่งเฉพาะในเขตจังหวัด พิษณุโลก เท่านั้น)


ราคา 60 บาท/แพค ***พิเศษ ซื้อ 10 แพค แถม 1 แพค***
D-003
น้ำดื่ม สิงห์ ขนาด 0.75 ลิตร

1X12

(จัดส่งเฉพาะในเขตจังหวัด พิษณุโลก เท่านั้น)


ราคา 80 บาท/แพค ***พิเศษ ซื้อ 12 แพค แถม 1 แพ็ค***
D-004
น้ำดื่ม สิงห์ ขนาด 0.5 ลิตร

1x12

(จัดส่งเฉพาะในเขตจังหวัด พิษณุโลก เท่านั้น)

 


ราคา 60 บาท/แพค ***พิเศษ ซื้อ 10 แพค แถม 1 แพค***
D-005
น้ำดื่ม สิงห์ ขนาด 6 ลิตร

1 ลัง บรรจุ 4 ขวด

(จัดส่งเฉพาะในเขตจังหวัด พิษณุโลก เท่านั้น)


ราคา 165 บาท/ลัง
1