งานเลี้ยงสมาชิกค้าส่ง SINGHA WE ARE FAMILY จ.พิษณุโลก
ณ.โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว
08/12/2558(Root) 2016112_39004.jpg


(Root) 2016112_38646.jpg


(Root) 2016112_38947.jpg

 

(Root) 2016112_38926.jpg


(Root) 2016112_38669.jpg


(Root) 2016112_38870.jpg


(Root) 2016112_38889.jpg


(Root) 2016112_38908.jpg


(Root) 2016112_38853.jpg


(Root) 2016112_38965.jpg

 

(Root) 2016112_38984.jpg

 

(Root) 2016112_38815.jpg

 

(Root) 2016112_38744.jpg


(Root) 2016112_38797.jpg


(Root) 2016112_38708.jpg


(Root) 2016112_38834.jpg


(Root) 2016112_38762.jpg


(Root) 2016112_38688.jpg


(Root) 2016112_38727.jpg


(Root) 2016112_39023.jpg