การชำระเงิน

ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี ประเภทบัญชี
--- ไม่มีรายการในฐานข้อมูล ---


Payment Information 

 

โปรดชำระค่าสินค้าด้วยเงินสด แก่พนักงานจัดส่งสินค้าทันที่ เมื่อได้รับสินค้า