(Root) 2015228_56534.jpg


Wellcome to JITPANICH Ltd., Part. 

ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มคุณภาพ ในจังหวัดพิษณุโลก

 
เราคือผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มคุณภาพ อาทิฯ เบียร์สิงห์ เบียร์ลีโอ

เบียร์คาร์ลสเบิร์ก เบียร์อาซาฮี เบียร์โคโรน่า เบียร์ยู เบียร์สโนวี่ สุราขาวช้างทอง

โซดาสิงห์ น้ำดื่มสิงห์ และอื่นๆ จำหน่ายทั้งแบบปลีกและส่ง พร้อมหน่วยรถเพื่อจัดส่งถึงลูกค้าโดยตรง  

(จัดส่ง เฉพาะในเขตจังหวัด พิษณุโลก เท่านั้น)


(Root) 2010215_46971.gif (Root) 2010215_50358.gif (Root) 2010215_50358.gif (Root) 2010215_57373.gif (Root) 2010215_60395.gif (Root) 201874_57940.jpg
(Root) 2010215_46971.gif (Root) 2010215_47964.gif

(Root) 2010215_46971.gif

เข้าสู่เว็บไซต์